Да си върнем държавата ДНЕС!

Кои сме ние?

„ДНЕС“ е организация с нестопанска цел, работеща за създаване на силно, активно и консолидирано гражданско общество.

С цялостната си дейност и инициативи ние целим да информираме гражданите за техните права, да им помагаме при контактите им с институциите, да подобрим качеството на живот в България и да разрешаваме конкретни проблеми на хората по места.

Актуално

„Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на Сдружнието, […]
Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС-ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава […]
Близо половината от българите поставят средна или лоша оценка на своите градоначалници В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания […]

Свържете се с нас!