На 7 октомври 2010 г. (четвъртък) представители на Гражданско движение ДНЕС ще представят резултатите от извършен, през септември тази година, мониторинг върху дейността на местната власт в община Видин.

Резултатите ще бъдат представени на граждани и медии в 11.00 часа, в Медийния център, в сградата на Общинска администрация на гр. Видин.

В 10.00 часа представителите на Гражданско движение ДНЕС ще се срещнат и ще запознаят кмета на община Видин г-н Румен Видов с резултатите от мониторинга.

В събитието ще участват Анжелика Цокова, член на Координационния съвет на Движение за национално единство и спасение (ДНЕС), Красимир Михайлов – Областен координатор на ДНЕС в гр.Видин, Веска Илиева – член на Координационния съвет на ДНЕС – Видин, Иво Желев и Райчо Любенов от агенция „ЕСТАТ“, осъществила представяното изследване.

Инициативата „Граждански мониторинг върху дейността на местната власт“ е част от цялостната стратегия на Гражданско движение ДНЕС да работи за подобряване на комуникацията и осъществяването на ефективен диалог с държавните институции, в името на подобярване на качеството на живот на българските граждани.

/РА/

Източник: Класа