ПРИЗИВ

за подкрепа на Националната гражданска инициатива

„Срещу произвола на монополите”

 

Ние, Йордан Караджов и група Сигнал, Атанас Янкулов, журналистите Красимир Луканов, Виктор Ангелоев и Иван Такев, Силвия Кацарова, проф. Боян Дуранкев, Дичо, Камелия Тодорова, Янка Рупкина, художниците проф. Вихрони Попнеделев, Георги Липовански и Брайко Брайков, Анжелика Цокова – изкуствовед, Латинка Петрова, композиторът Росалин Наков, Ваня Щерева, авторът на „Бандитската Топлофикация” Емил Измирлиев, поетът Иван Есенски, Васил Филипов, проф. Атанас Тасев, проф. Радостин Москов и актьорите Владимир Карамазов и Николай Урумов, 

призоваваме българските граждани:

  • Да подкрепят Националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”, организирана от Гражданско движение ДНЕС.
  • Да се включат в подписката с предложения за подобряване на качеството на услугите от естествените монополи в България.

Ние считаме, че времето за надписани и неразбираеми сметки, за безкрайни повреди и ниско качество на услугите е изтекло.

Както е изтекло и времето за безропотното мълчание и примирение на гражданите.

Сега искат да ни сложат и такса „електромер”. Трябва ли да чакаме да ни сложат и такса „дишане”, и такса „гледане”, и такса „живот”?

Не! Ние казваме: Не!

Нека сега, днес, да не сме безразлични към случващото се с нас и около нас!

Нека сега, днес, да изразим гражданската си позиция открито!

Ние сме част от гражданското общество и за това подкрепяме и заставаме зад инициираната от Гражданско движение ДНЕС подписка с искания за:

  • Поносими цени, като бъдат силно ограничени „признатите” загуби и разходи на монополистите;
  • По–прозрачно формиране на цените;
  • Добро качество на доставяните от монополистите услуги;
  • При установено драстично увеличение на сметките, потребителят да ползва услугата до оповестяване на резултатите от проведената от монополиста или контролния орган проверка;
  • Държавата по–категорично да защитава интересите на потребителите;
  • По-голямо участие на гражданите в обсъждания, преди Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да взема решения, отнасящи се до предлаганите от монополите цени.

Подписката с нашите граждански искания ще бъде внесена в Народното събрание.

Ще накараме държавата да се съобрази с нашата гражданска воля. Няма да приемем дежурните отговори от тези, които трябва да създават и прилагат законите, защитаващи нашите интереси, че „не му е дошло времето” да се разглеждат тези въпроси.

Ние и още 350 000 български граждани се включихме в Националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”.

Включете се и вие, за да не ни включат в списъка на безропотните и примирените!

Нека да покажем, че няма да търпим подобно отношение! Не и в днешна България!