Гражданско движение ДНЕС съобщи, че е силно разтревожено от зачестилите след Нова година съобщения за реалната заплаха от повишаване на цените на тока и водата, както и за въвеждане на фиксирани цени за достъп до мрежите на операторите, наричани популярно „такса водомер” и „такса електромер”.

Като резултат от тримесечната си кампания „Срещу произвола на монополите”, Движение ДНЕС е констатирало, че клиентите изнемогват от бремето на непосилните сметки, а прагът на търпимост към лошото качеството на услугите е достигнат. Цените очевидно ще стават все по-високи, а качеството на услугите остава ниско, твърдят от движението. Същевременно от там заявяват, че липсва информация за каквито и да било намерения на монополистите да повишат качеството на услугите. Затова от там призовават ДКЕВР да положи всички усилия и да защити интересите на хората, а не да задоволява „капризите на монополистите”.

С подписката срещу монополите, внесена от движение ДНЕВ в Народното събрание, са направени някои конкретни предложения като резултат от кампанията:

  • Да се въведе електронно отчитане и електронна фактура на монополните услуги;
  • Да се въведе картова предплатена услуга за консумацията на електрическа енергия и по възможност за останалите монополисти;
  • Да се премахнат всякакви цени или такси за регистрация на абонати или при промяна на титуляри на партиди и други подобни, представляващи скрито увеличение на цената на монополната услуга;
  • Да се предвиди възможност за прекратяване на договорните отношения с „Топлофикация” без последващи плащания и такси от страна на потребителите;
  • Да не се въвежда „такса електромер”.