По-малко от месец след създаването си, Обществото на пострадалите от произвола на монополите към гражданско движение „ДНЕС” е с първа победа. С помощта на Обществото гражданин спечели дело срещу дружеството – монополист – ЕОН. Мирослав Местчиев от Добрич, който е получил от електроразпределителното дружество в региона – ЕОН необичайно висока сметка от 2272 лв. за консумация на ток, се обърна за помощ към адвокатите – доброволци на Обществото на пострадалите. След проведени консултации те завеждат дело срещу дружеството – монополист, в което да се установи, че не дължи посочената сума. Тези дни Добричкият районен съд уважи иска, като постанови, че г-н Местчиев не дължи посочената сума, а дружеството – монополист е осъдено да заплати внесената държавна такса.

Обществото на пострадалите от произвола на монополите – електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване, топлофикация и мобилните оператори – Мтел, Глобул и Виваком беше създадено на 6. 02.2011 г., по инициатива на Гражданско движение ДНЕС. Основната му цел е оказване на помощ при разрешаване на конкретни проблеми на гражданите, свързани с монополите, чрез: Безплатни правни консултации; Завеждане на индивидуални и колективни съдебни искове; Огласяване на допуснати нарушения в практиката на монополистите и мобилните оператори.

До момента, в Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Шумен, са открити приемни на Обществото на пострадалите от произвола на монополите. В тях гражданите, които смятат себе си за измамени или ощетени от лакомията, наглостта и безочието на монополите и мобилните оператори, могат за получат безплатни правни консултации.

www.moreto.net