На 20 април 2011 г. (сряда) представители на Гражданско движение ДНЕС ще представят резултатите от извършен, през април тази година, мониторинг върху дейността на местната власт в община Силистра. В 11.00 часа представителите на Гражданско движение ДНЕС ще се срещнат и ще запознаят кмета на община Силистра г-н Иво Андонов с резултатите от мониторинга. От 13.00 часа в Конферентна зала на Общината (ул. „Симеон Велики“ № 33) ще се състои пресконференция. В събитието ще участват Анжелика Цокова, член на Координационния съвет на Движение за национално единство и спасение (ДНЕС) и Иво Желев – управител на агенция ЕСТАТ, осъществила изследването върху дейността на местната власт. Мониторингът върху дейността на местната власт е част от цялостната стратегия на Движение ДНЕС да отстоява интересите на гражданите и да работи за осъществяването на ефективен диалог с държавните институции, в името на подобряване на качеството на живот на българските граждани.

prinbulgaria.com