Гражданско движение ДНЕС и Национална гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите” предприеха конкретни действия за реализиране на исканията на гражданите, внесени в Народното събрание на 22.12.2010 г. Представителите на гражданското общество предложиха на управляващите следното: 1. Да бъде изработен график и работна схема за разработване и реализиране на съответните законови промени, които да осъществят и узаконят исканията на стотици хиляди граждани. 2. Представителите на Движение ДНЕС и НГИ „Срещу произвола на монополите” да бъдат официално включени в Консултативния съвет на ДКЕВР, за да участват активно в дебатите и взимането на конкретни решения. За целта бяха изпратени писма до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма – Трайчо Трайков, Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Александър Цветков, Председателя на ДКЕВР – Ангел Семерджиев , Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – д-р Веселин Божков, Председателя на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм – Мартин Димитров и на Председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на Народното събрание – Иван Вълков. Гражданите очакват адекватна и бърза реакция за реализиране на направените предложения.

На 3 май 2011 г. (вторник), в зала „Димитър Пешев” на Народното събрание, по инициатива на Гражданско движение ДНЕС, ще се проведе работна среща между експерти и представители на Гражданско движение ДНЕС и НГИ „Срещу произвола на монополите”, депутати, членове на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм, представители на ДКЕВР и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Срещата е във връзка с внесената подписка с искания на гражданите за подобряването на качеството на обслужването от естествените монополи и необходимите законодателни промени, които ще доведат до реализиране на направените от гражданите предложения. В началото на март, след среща при председателя на НС Цецка Цачева, представители на държавния регулатор и депутати от управляващото мнозинство заявиха, че на практика е поставено началото на процеса за реализирането на гражданските искания. Предстоящата работна среща е част от този процес на изработване и приемане на необходимите промени в Закона за енергетиката и други нормативни актове, регламентиращи дейността на естествените монополи в България. Представителите на Движение ДНЕС са убедени, че гражданската воля и силата на закона могат да се превърнат в работеща формула за решаване проблемите на хората. В 12.30 ч. участниците в срещата ще дадат брифинг в сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание” № 2 .

www.prinbulgaria.com