Община Разград заема девето място в общата класация на 27-те общини – областни центрове, сочат резултатите от мащабно изследване, проведено от гражданско движение ДНЕС, съвместно с агенция ЕСТАТ, чиято цел е оценка на развитието на общините и работата на местната администрация през изминалия 4-годишен мандат и даване на отправна точка за дейността за следващите кметове.

Самото проучване включваше и оценяване по шестобалната система в седем приоритетни области, уточни председателят на координационния съвет на ДНЕС – Разград Николай Кочанов.

Според изследването най-добрите класирания на общината са: ефективност на административните услуги – ІІ място; финансова стабилност – V и усвояване на евросредства – VІІ. В останалите области обаче резултатите са нерадостни. За работата на кмета, общинската администрация и общинския съвет оценката е среден /3.37/ и ХV място. Следната оценка за общинската инфраструктура е 3.84 и ХV място, като най-висока тя е за чистотата – 4.55, а най-слаба за пътищата – 3.16.

Много слаби са резултатите по критерия обжалване в Комисията за защита на конкуренцията обществени поръчки на общината – ХХ място. Лоша е и картината в община Разград може би в най-важната област – качество на живот. Тук мястото също е ХХ, като най-добрата оценка в тази област – 3.96 е в категорията „сигурност“. Най-ниско са оценени възможностите за изкарване на пари в общината – 2.74.