Членове на КС на ГД „ДНЕС“ в Ямбол проведоха брифинг, на който представиха информация за управлението на община Ямбол за изтеклия 4-ри годишен мандат. Брифинга се състоя в конферентната зала на един от хотелите в града. Стойка Желязкова-координатор на ГД „ДНЕС“ в Ямбол съобщи, че според проведено широкоаспектно изследване през септември 2011 г. от Гражданско движение ДНЕС, съвместно с изследователска агенция ЕСТАТ е установено, че община Ямбол е на двадесет и пето място в общата класация на 27-те общини с областни центрове. От направеното изследване е установено още:

  • Община Ямбол заема 20-то място по ефективност на предоставяните административни услуги. На първо място по този показател е община Ловеч, а на последно – община Перник;
  • Община Ямбол заема 23-то място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „Финансова стабилност“. На първо място е Столична община, а на последно – община Кюстендил.
  • Община Ямбол заема 10-то място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „Обжалвани обществени поръчки“. Нямат обжалвани процедури общините Кюстендил, Монтана и Пазарджик. На последно място е община Русе с най-много обжалвани процедури.
  • Община Ямбол заема 8-мо място по степен на усвояемост на средствата от ЕС. На първо място е община Ловеч, а на последно – община Търговище.
  • Община Ямбол е на 23-то място сред 27-те общини с областни центрове по показателя „Качество на работа на местната власт“. На първо място по този показател е община Бургас, а на последно – община Видин.
  • Община Ямбол е на 25-то място 27-те общини с областни центрове по показателя „Общинска инфраструктура“. На първо място е община Бургас, а на последно – община Сливен.
  • Община Ямбол е на 24-то място 27-те общини с областни центрове по показателя „Качество на живот“.

На първо място е община Бургас, а на последно – община Видин.   Движение ДНЕС идентифицира и следните проблеми на Община Ямбол, за чието разрешаване ще настоява пред новоизбрания кмет и общинските съветници:

1.    По-перспективно място за живеене.

2.    Инвестиционни проекти за развитие на Ямбол, с цел намаляване на безработицата

3.    Подобряване на инфраструктурата на град Ямбол

Прочети още на: radio999bg.com