Национална инициатива „Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община” стартира от днес гражданско движение ДНЕС. През следващия месец във всички областни градове и в по-големите общини доброволци на организацията съвместно с медиите ще проведат анкета сред населението, чрез която всеки ще може да посочи основните проблеми на своята община. Поставените проблеми ще бъдат класирани и внесени за обсъждане и разрешаване от кметовете и председателите на общинските съвети, съвместно с гражданите.

Чрез допитването в цялата страна ДНЕС и регионалните медии ще положат основата на нов тип диалог с управляващите, чрез който общинските администрации наистина да станат институцията, в която мнението и гласът на гражданите са приоритет, за да се разрешават поставените от тях проблеми.