На 01.03.2012 г. представители от Общ.КС на Гражданско Движение „ДНЕС”-гр.Кърджали посетиха Дневен Център „НАДЕЖДА” и закичиха красиви мартеници на децата,символ на здравето, надеждата и топлината.Не бяха подминати и хората които се грижат за малчуганите.
Те също получиха мартеници и с взаимни пожелания за здраве и късмет си пожелахме да продължим и за в бъдеще да радваме децата.

Не бяха забравени и дома за Възрастни хора и Хоспис „Червен Кръст” в кв.”Студен кладенец”.На всички бяха подарени мартеници с пожелания за спокойни старини, здраве и много усмивки по лицата.

В ранният следобед бяха посетени и учениците от Помощно училище Интернат „д-р Петър Берон”.
Всички получиха мартеници от представителите на Гражданско Движение „ДНЕС”-гр.Кърджали.
Учителите споделиха трудностите и проблемите в тяхното училище, но всички от сърце и душа,споделиха че се грижат с много любов за тези деца в неравностойно положение.Даряват ги със знания и ги учат за предстоящите трудности в живота им, по много търпелив и изпълнен с надежди начин.