Гражданско сдружение организира приемни за безплатни консултации с адвокати – доброволци за защита правата на хората пред дружествата-монополисти, банки, общини, работодатели… За една година работа приемните са събрали над 6000 жалби и са завели множество съдебни дела, 35 % от които вече са спечелени в полза на гражданите.

Наталия Кумпикова – адвокат: – Имаме драстични случаи в нашето сдружение, при които събирането на вземания е насочено срещу непълнолетни деца, когато родителят, който е теглил кредит, е починал. Банката-кредитор се обажда в учебните часове на детето, за да търси своето вземане.

Спорове с топлофикационните дружества за надписани сметки, възражения срещу некоректно подновени договори с мобилни оператори, агресивно поведение на банки, молби до общини, оставени без отговор – такива неволи водят гражданите тук. Даже и да са длъжници по кредит и вече срещу тях да има съдебно решение за изпълнение, гражданите пак имат права и трябва да ги отстояват.

Наталия Кумпикова – адвокат: – Винаги, когато получат съобщение от съдия изпълнител, от съда, те трябва да знаят, че започва да тече срок и трябва да се интересуват и да се консултират какво да направят.

Това, което хората масово не знаят е, че трябва писмено да искат информация, да се жалват и да правят възражения. Само да отидат до офиса да се оплачат, дори и да вдигнат скандал, съвсем не е достатъчно, даже изобщо не се зачита като официално възражение.

Ирена Пейкова – координатор приемни на Сдружение „Днес“: – Основни цели е да научим хората как хората да търсят и да отстояват правата си, което успешно го реализираме именно чрез предоставяне на безплатни правни консултации на материално затруднени граждани от нашите юристи доброволци и чрез осигуряване на процесуално представителство, при необходимост – чрез завеждане на индивидуални и колективни искове, по минималните услуги на адвокатските възнаграждения.

Хората могат да се записват за консултации на горещ телефон и да се информират от сайта на движението.

Горещ телефон: 02/843 53 56