ГД „ДНЕС“ разпространи в местните медии поредното писмо, адресирано до кмета на Община Габрово Таня Христова и председателя на местния парламент Николай Сираков, относно проблемите, поставени пред тях от гражданите на Габрово по време на подписката, организирана през септември 2012 г.

От съдържанието на писмото става ясно, че гражданите не са доволни от снегопочистването през изминалия зимен сезон и настояват това да не се повтори през идващия. Река Янтра се нуждае от качествено и цялостно почистване на коритото, както и на нейните притоци, като има опасност от наводнения на места, поради затлачване и паднали дървета и клони.

Габровци настояват още извозването на малките метални контейнери (пепелници) да става своевременно, като се прекрати порочната практика същите да се използват за строителни отпадъци. Да се пусне в експлоатация общинската тоалетна до театъра (не само по време на карнавала), защото такава липсва в централната градска част и гражданите са възмутени от това. От ГД ДНЕС са на мнение, че не може да е рентабилно нещо, което не работи.

Сред проблемите, поставени от гражданите, са и да се упражни необходимият контрол върху превозните средства с животинска тяга (каруците), които да бъдат обезопасени и да имат задължителни престилки, за да не замърсяват околната среда, и е крайно време администрацията да се намеси енергично по Закона за етажната собственост, за да се проведат събрания на входовете и да се изберат домоуправители, които да се регистрират и да изградят необходимия етап основна роля в предложената от тях промяна на ТБО.

Почистване и проверка на деретата и каналите, които ежегодно създават проблеми на града при обилни валежи, и да се премахнат съборените и полусъборени сгради и непочистени терени, обърнати в нерегламентирани сметища, които сеят зараза и са развъдник на улични животни.

„Като гражданско движение, ние приветстваме всяко начинание, което е в полза на града, и Ви подкрепяме сред габровската общественост. Но, ако искаме да се развиваме, а не само да фигурираме на картата на Европа, много неща трябва да се променят. Нека това писмо да бъде началото на нашата истинска съвместна работа, която да покаже, че тук има социална справедливост и Вие, както и ние, да продължим да работим в полза на гражданите на Габрово“, се казва още в писмото.