Може ли да се издаде изпълнителен лист срещу покойник? Оказва се, че в България може. Как на основание чл.417 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) може да се издаде изпълнителен лист срещу покойник – парадоксален случай, при който частен съдебен изпълнител заведе дело срещу покойник, разказаха днес активистите на Гражданско движение „ДНЕС“.

От ДНЕС, чиято основна цел е защитата на правата и интересите на гражданите пред монополистите, направиха отчет на дейността си досега. Представена бе статистика за подадените жалби, проведените консултации в приемните на движението, както и за заведените и спечелени дела срещу монополистите и други институции. ДНЕС е първата НПО, която има създадени мрежи от граждански приемни в цялата страна, където адвокати-доброволци оказват безвъзмездна правна помощ на хиляди граждани в затруднено финансово положение и чиито права са нарушени. Над 21 000 граждани са посетили приемните на движението, юристите им са консултирали над 8 000 граждани, заяви националният координатор на ДНЕС Димитър Илчев. Около 60% от всички жалби на хората са срещу естествените монополи и мобилните оператори, като най-голям дял от тях – близо 40% са се жалвали от „Топлофикация“, 27% – от мобилните оператори, 21% – от ЕРП-та, 12% – банките и 12% – срещу ВиК. Драстично са се увеличили жалбите срещу банките и частните съдебни изпълнители и вече са 25%, т.е. нараснали са двойно. А за 8-те години от съществуването на института на ЧСИ те са събрали от длъжниците сума в размер на 4 .41 млрд.лв. За тези около 3 г. дейност на ДНЕС са заведени над 12 000 дела като половината от тях вече са спечелени от гражданите. Набира скорост и негодуванието срещу фирмите за събирания на вземания или т.нар. колекторски фирми.

В Северна България се увеличават жалбите за проблемите с наследствени земи и имоти и срещу арендаторите. Адвокат Наталия Компикова разказа за непълнолетното дете, наследило дълг на починал баща, което банката притеснявала досега, случай описан подробно от медиите и благодарение на тяхната намеса този тормоз е приключил. Бе подробно представен случаят с починал длъжник, при който банката предприема действия за събиране на кредита по чл. 417 от ГПК и иска от съда да бъде издаден изпълнителен лист срещу починалия човек. Разбрали за смъртта предприемат следващия ход. В този случай съдебният изпълнител нарушава закона като образува дело срещу наследниците му, тъй като изпълнителният лист е издаден срещу починалия човек. След като съда уведоми за смъртта на човека съдията изпълнител би трябвало да прекрати делото, обясни адвокат Компикова. Банките не контактуват със своите клиенти, не ги уведомяват да промените на лихвените проценти, за промяната на условията си по кредита. Затова трябва да следим стриктно личната си кореспонденция, за да не пропуснем някои срокове важни за евентуални съдебни процедури, предупреди тя.

„В момента тече петиция за събиране на подписи за спиране действието на въпросния чл. 417 от ГПК. Нашите юристи изработиха пакет предложения за промени в Закона за кредитните институции и за поправки в ГПК, заяви Малина Несторова, областен координатор от Пловдив. Нашата позиция е,че следва законодателят да предвиди ретроактивно действие за отмяната на чл. 417 от ГПК като тя да касае и заварените случаи на заварените на образувани изпълнителни дела. Следва законодателно да бъде предвидено,че всички банки трябва да предявят своите вземания по общия исков ред. Така ще бъдат защитени правата не само на бъдещите кредитополучатели, а и на стотиците граждани и търговски дружества, които са получили вече кредит и чиито права са нарушени от банките, подчерта Несторова. От ДНЕС имат редица законодателни предложения на базата на натрупания от тях опит, при който основно монополистите ощетяват българските граждани. Те се отнасят до различни закони и въвеждат отговорност за незаконни действия на компаниите с доминиращо положение на пазара.