Уважаеми български политици,

ВИЕ забравихте, че сте граждани на Република България и че депутатските и управленските мандати не ви правят по-различни.

ВИЕ забравихте, че основната ви функция, като политици в една демократична държава, е да бъдете пример за гражданско поведение.

ВИЕ забравихте, че сте отговорни пред обществото, за своите действия и че ангажиментите, които поемате, трябва да бъдат изпълнявани.

ВИЕ забравихте, че сте длъжни да работите за развитието на гражданското общество, че трябва да си партнирате честно и достойно с него и че то е коректив за вашите действия. Вие забравихте да се отчитате пред него.

ВИЕ забравихте, че България е пълноправен член на Европейския съюз, а българите – европейски граждани. Това означава, че би трябва да спазвате всички европейски норми в отношенията си с гражданското общество и неправителствения сектор.

ВИЕ забравихте февруарските протести и исканията на гражданите на България и позволихте кукловодите на управлението да се опитват отново да ни отклонят от отговора на най-важния въпрос: КАК ЖИВЕЕМ И КАК ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ЖИВЕЕМ ДОСТОЙНО?

НИЕ от Гражданско движение „ДНЕС“ искаме управлението на България категорично да се обърне към истинските проблеми на хората!

Не може повече да се търпи положението, в което ни поставихте като народ. И до сега хората нямаха доверие в институциите, но сега вече стана ясно, че те са дискредитирани и очевидно не са в състояние да работят за защита на гражданските интереси.

НИЕ от „ДНЕС“, като част от гражданското общество, бяхме и винаги ще бъдем част от борбата на хората за справедлив и достоен живот. Днес ние заявяваме за пореден път, че като граждани на България, сме силно обезпокоени от непрекъснатите скандали и политически игри.

Български политици,

С вашето поведение вие унизихте България пред света и загубихте доверието на българските граждани. Между вас, политиците и нас, гражданите има пропаст, която става все по-дълбока. Ние искаме да живеем в модерна, правова държава, където гражданското общество е реален коректив на управляващите.

Български политици,

Докато страната се тресе от нечувани и грозни скандали, стотици хиляди българи гладуват, а хиляди умират от мизерия, глад и липса на пари за лекарства и качествени здравни грижи. Ден след ден българи се самоубиват от отчаяние. Мизерия и апатия са завладели България. Живите факли осветиха черния тунел на политическата демагогия, корупция и цинизъм.

Родината ни е в най-тежката си социална, икономическа и морална криза, трупана 24 години в резултат на безотговорността на всички досегашни управления.

Стига толкова!

Търпението ни приключи!

Вие, господа политици, ни взехте всичко!

Това е недопустимо!

Български политици,

Припомнете си, че сте български граждани. Докажете с поведението си, че сте отговорни и достойни да се наричате политици на Република България. Покажете, че наистина милеете за държавата си и работите за нея, а не живеете мандат за мандат. Бъдете отговорни и застанете с лицето си пред нас гражданите. Направете своя отчет, своята публична равносметка за това какво сте свършили и какво конкретно ще свършите като политици, за българското общество – за доброто на България. Докажете, че можете да изпълнявате поетите ангажименти пред обществото. Убедете ни, че можете да работите прозрачно, почтено и достойно!

Ако сте на страната на гражданите, докажете го ДНЕС! В противен случай ще осъзнаете силата на обединеният български народ и ще разберете, че нямате политическо утре.

Господа политици, за последен път ние, гражданите, ви призоваваме управлението на България да се обърне към истинските проблеми на хората и да работите за България!

Граждани на България,

Всеки, който се чувства омерзен и оскърбен от случващото се в последните години, месеци и дни в България, да сподели нашето недоволство към управляващата класа и погнусата от политиците, които ни докараха до там, че да се срамуваме да се наречем българи. Отвратени сме от представителите на различни партии, представени в досегашния парламент, които и в тази предизборна кампания доказаха, че последната им грижа е здравето, живота на българските граждани и бъдещето на България. Всички те политиците отново са се запътили към следващия парламент с намерението да продължат да смучат от народната мизерия и отчаяние….

На 8 май Гражданско движение „ДНЕС“ организира символични предупредителни протестни акции срещу безотговорното отношение на политическата класа към нас – гражданите на България.

Ако и това не помогне и няма ясна и конкретна програма и стратегия за изпълнение исканията ни в срок от един месец след сформиране на правителството, ще обявим гладни стачки, гражданско неподчинение и ще окупираме парламента, като краен акт на отчаян граждански протест.

ТЪРПЕНИЕТО БЕШЕ ДО ТУК!

НИЕ ИЗИСКВАМЕ:

Искания на гражданите

I. Антимонополни:

1. Народното събрание да вземе спешно решение за изпълнение исканията на над половин милион български граждани, участвали в подписката срещу произвола на монополите през 2010 г.

2. Народното събрание да приеме изцяло нов антимонополен закон, ограничаващ произвола и защитаващ правата на потребителите при комуналните услуги (енергоснабдяване, ВиК, газоснабдяване и др.), мобилните оператори, търговците и вносителите на горива, банките, НЗОК, едрите производители на земеделска продукция и лекарствата. Законът да регулира взаимоотношенията между големите търговски вериги, производителите и потребителите.

3. Да се гарантират прозрачни и ясни сметки за потребителите.Да бъде променен начинът на ценообразуване. ДКЕВР да разработи нова методика за формиране и определяне цените в енергетика и ВиК както и на гъвкава система за текущ контрол върху методите и средствата за отчитане консумацията на електроенергия от крайните потребители. Да се актуализира методиката за определяне на крайните потребителски цени на тока:

– Производител, доставяне, други разходи – пределни цени

– Себестойност – на база признати разходи и инвестиции

Да се обсъди отказ от използването на различните видове такси, като ценообразуващи елемент:

– Достъп до разпределителната мрежа

– Достъп до електропреносната мрежа

– Добавка за зелена енергия

– Доставка на зелена енергия

– Високоефективно комбинирано производство

– Невъзобновяеми разходи

4. Потребителите да могат да се отказват от услугите на Топлофикация без последващи плащания.Да плащаме реално потребеното количество енергия, а не на прогнозен дял.Да се въведе задължително ежемесечно отчитане на изразходваната топлинна енергия от потребителите.

5. ДКЕВР да се преобразува в Национална комисия за енергийно и водно регулиране като държавно – обществен орган, съставен от представители на държавата, бизнеса и гражданите – потребители на паритетен принцип.

6. Да се премахнат всички паразитни посредници при производството и търговията с електрическа енергия за вътрешния пазар, както и да се премахнат дружествата за топлинно счетоводство.7. Да се отмени правото на банките да получават съдебна заповед за изпълнение на вземания по кратката процедура (валидна само за държавните институции).Премахване таксите за предсрочно погасяване на кредити.

8. При договаряне на ипотечен кредит, банката да не може да променя едностранно лихвата по договора, когато той е над 10%.

9. Задължително да се публикуват доходите на ръководния състав на дружествата – монополисти – заплати, премии, консултантски договори, участия в проекти…

10. Държавните регулаторни, контролни и надзорни органи да:

– обявят публично и предварително дневния ред на заседанията си и взетите решения

– осигурят излъчване на заседанията си в интернет

11. Да се премахне размерът на таксите за предсрочно прекратяване на договор с телекомуникационен оператор.

12. Да се осигури възможност за избиране от потребителите на доставчика на електро и топлоенергия.

13. Да се въведе картова предплатена услуга за потребителите на електроенергия.

14. Пълна ревизия на ДКЕВР, НЕК ( включително фирмите на компанията )и БЕХ.

15. Осигуряване възможност за разсрочено заплащане на дължимите суми на равни месечни вноски за период от 3 месеца без лихви, за сметки над 100 лева месечно за социално слаби граждани и в неравностойно положение.

16. Докато съвместна комисия от монополиста, потребителя и експерти не се произнесе по даден спорен казус, то на потребителите да не се прекъсва доставката на електроенергия в следствие на големи и завишени сметки.

17. Да се даде законова възможност за контрол над природните богатства от местни общности чрез промяна в конституцията и въвеждане на задължителни местни референдуми като условие при предоставяне на концесии за добив и експлоатация.

II. Граждански контрол

1. Гражданско участие с право на глас във всички държавни и регулаторни органи при вземането на решения (КРС, КЗК, ДКЕВР и др.) – минимум 50%.

2. Граждански контрол над броенето на гласовете от изборите на всички нива (СИК, РИК, ЦИК и центровете за обработка на данните). Граждански контрол и върху фирмите, на които е възложено броенето на гласовете.3. Граждански контрол върху системите за случайно разпределение на делата в съдилищата и прокуратурата.

4. Граждански контрол при разпределението и усвояването на евро-средствата.

III. Администрация и управление:

1. Новото правителство да обяви пред народа истината за икономическото и финансово състояние на страната, размера на бедността и мизерията, както и състоянието на правата и свободите на гражданите и тяхната сигурност.

2. Пряк избор на всички кметове включително на градските райони и малките населени места от 100 души нагоре.

3. Конституционно фиксиране на максимален брой министерства с цел предотвратяване възможността за прекомерното и безконтролно увеличение на държавния апарат.

4. С цел справяне с ширещата се битова престъпност заляла страната и превърнала България в олицетворение на гангстерска, нестабилна и нецивилизована държаваи с цел гарантиране сигурността и имуществото на гражданите, то новото правителство да приеме конкретен план за действие по месеци.

5. За сметка бюджета за подслушване и на висшия административен апарат на МВР да се назначат полицаи във всяко българско село с повече от 100 души население. Сигурността в селата с по-малко от това население да се поеме от полицаите в съседните населени места.

6. За успешно противодействие на престъпността и защита на децата полицията да осигури постоянно наблюдение в районите на учебни заведения и на рисковите зони ( места за търговия с наркотици, проституция и др. със засилени прояви на криминогенни фактори ).

7. Пълна реорганизация и окрупняване на всички агенции и други изпълнителни органи под нивото на министерствата с цел намаляване на държавния апарат. Закриване структури и звена, от които няма полза. Преглед и рязко съкращаване – 30 до 50% на висшия държавен апарат (министерства, агенции, комисии, областни управи и други структури на властта).Намаляване броя на държавните контролни органи.

8. Всеки установен случай на корупция директно да води до уволнение на съответния държавен или общински служител със забрана през следващите 10г. да заема място в администрацията. Имущество и парични средства, които се водят на името на корумпирания служител или ръководител, както и на негови роднини да бъдат конфискувани.Да се приеме и въведе бързо съдебно производство и въвеждане на имуществена и наказателна отговорност за корумпирани политици.

9. Налагане 4 – годишен мораториум за увеличение заплатите на министрите, висшата държавна администрация и народните представители.

10. Да се реализира промяна в закона за прякото участие на гражданите в държавното управление и местното самоуправление, който да даде реални гаранции за изпълнение исканията на гражданите и последващи санкции при неизпълнение и цялостна реформа при организирането и провеждането на референдуми и граждански инициативи.

IV. Политическа реформа:

1. Намаляване с 50%броя на народните представители – от 240 на 120.Мандатност на депутатите не повече от два мандата.

2. Въвеждане на електронно гласуване като алтернативна форма за всички желаещи.

3. Изчистване на „мъртвите души“ от избирателните списъци.

4. Изработване на механизъм за отзоваване на депутати чрез подписка, равна на гласовете на половината от избирателите в съответния избирателен район.

5. Промяна на изборния кодекс с възможност за гражданско участие и мажоритарен елемент в изборите.

V. Съдебна власт

1. Избирателна реформа – пряк избор от народа на съдии, прокурори, началници на полицейски управления.

2. Осигуряване публичност и прозрачност на всички етапи от конкурсите за избор на административни ръководители в съда и прокуратурата.

3. Заличаване пропорционалните такси ( определяни в % ), събирани в системата на МП и съдилищата, и замяната им с прости такси ( в абсолютна стойност – в лева ).

4. Отделяне прокуратурата и следствието от съдебната власт.

VI. Социална политика:

1. Приемане на конкретен план по месеци за ликвидиране бедността, мизерията и корупцията в страната. Справяне с безработицата. Борбата с бедността да се обяви за държавна политика и най-после бедните хора да усетят резултат от това.

2. Осигуряване на възможност за безплатни лекарства за деца до 3 годишна възраст.

3. Индексиране на пенсиите по т.нар. Швейцарското правило.

4. Въвеждане на постоянни енергийни помощи за най-бедните.

5. Повече дисциплина – забрана за ползване на мобилни телефони в часовете, задължителни униформи за всяко училище, финансирани от държавния бюджет и въвеждане на вечерен час до 22:00ч. за учениците до 18 – годишна възраст.

6. Повече ценности и патриотизъм – задължително религиозно обучение и час по родолюбие.

7. Създаване на единен регистър за хората с увреждания.

VII. Икономика и финанси:

1. Разплащане на държавата с фирмите до 30 дни.

2. Връщане ДДС на изрядните фирми до 7 дни.

3. Схема за защита изкупните цени на земеделската продукция.

4. Пренасочване на най-голям дял от земеделските субсидии към малките земеделски производители и стопанства.

5. Създаване на горска и полска стражи за охрана на горския фонд и защита от грабеж на селскостопанската продукция.

VIII. Здравеопазване

1. Демонополизация на НЗОК и законодателни промени за създаване на поле за действие на доброволните фондове и допускане на реални конкуренти на НОИ и НЗОК, които да могат да бъдат избирани от осигурените.

2. Въвеждане на електронна здравна карта ( медицинско досие ).

3. Промени в политиката на държавата при определяне цените на лекарствата, с особено внимание към социално слабите, хората с увреждания и към хората до 18 и над 70 години.

4. Да се предоставят сградите на Диагностично – консултативните центрове, свободната база в болниците и т.н. – с безвъзмездно право на ползване от лекарите и техните практики, докато са практикуващи лекари – те да плащат само амортизационните разходи на частите от сградите.

5. Възстановяване на одържавения резерв от 1млрд. лева.