Три граждански движения – ДНЕС, „Видин“ и „Аз обичам Видин“, настояват за среща с министъра на образованието Анелия Клисарова. „Срещата да стане във Видин, имаме обещание, че Клисарова ще ни уважи“, съобщи координаторът на ДНЕС Красимир Михайлов, съобщава БТА.

Представители на движението са подготвили конкретни предложения за промени в образованието, които да доведат до по-високото му качество.

От ДНЕС искат да бъде създаден ВУЗ във Видин. Другите искания са за възстановяване на спортното училище, въвеждане на нови специалности в професионалните гимназии, преобразуване на средното училище „Св. св. Кирил и Методий“ в държавно средно хореографско училище.

Трите движения във Видин ще поискат и конкретни промени в организацията на образованието. Например, един мандат от 4 години за директорите, както и избор от учителските колективи. Учителите да получат и правото да отнемат правомощията им, ако не оправдават доверието им.

Сред темите за разговор с министъра гражданските представители поставят и премахването на оценките за четвърти клас, повтаряне на първи клас, ако ученикът не е ограмотен, намаляване на обема на учебното съдържание, намаляване на броя на учениците в паралелка до 20 и 16.

Сред исканията има и такива като ранно пенсиониране на учители – на 40 и 45 години, приравняване на труда им с този на работещите в армията и полицията, осигуряване на безплатни медицински прегледи, премахване на излишната документация и забрана за двусменен режим в училище. „Сегашните делегирани бюджети опорочават системата“, твърди Михайлов.