Инициатива за изработване на Гражданска доктрина “Единна България” започна Гражданското движение “ДНЕС”. Документът трябва да определи основните, стратегическите приоритети и цели на обществената, политическата, икономическата, финансовата и съдебната система на съвременна България, съобщи координаторът на “ДНЕС” за Велико Търново Виолета Белчева.

“Считаме, че е необходим разум за обществен мир и консенсусно съгласие по важните за хората теми”, коментира Виолета Белчева.

Според идеите за гражданската доктрина страната трябва да се развива в направления, в които можем да дадем най-доброто, а това са земеделие, туризъм, енергетика и високите технологии. Държавата и хората, върховенството на закона, качеството на здравеопазването, образованието и пазара на труда, грижата за родителите и децата трябва да бъдат сред главните приоритети.

“ГД “ДНЕС” не иска противопоставяне, агресия, неработещи институции, нагли политици, безразличие на гражданите. Ние не искаме грабещи монополисти, бедност, мизерия, парализирано здравеопазване, лошо образование, манипулативни медии и разяждаща корупция. Ние не искаме да бъдем просто безмълвна машина за данъци. Има сила в България, която може да спаси всички нас и страната ни и това е силата на народната воля”, коментира Белчева.

Инициативата за гражданската доктрина, както и стратегиите за просперираща България ще се предлагат и обсъждат на експертни кръгли маси.

ГД “ДНЕС” разработва гражданска доктрина