Възможностите за обединяване на вижданията на широката общественост при формиране на бъдещите насоки за развитие на страната бяха обсъдени на среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и Георги Маринов, представляващ Движението за национално единство и спасение – „ДНЕС“.
Участниците в срещата се обединиха около виждането, че е необходимо да се създадат трайни приоритети за България, в условията на единство и приемственост. Създаването на предпоставки за трайно решаване на най-наболелите проблеми у нас чрез обединяване на мнения и подходи на основата на консенсус е е идеята, върху която са съсредоточени усилията на Движение „ДНЕС“.
На „ДНЕС“ принадлежи  инициативата за разработване на платформа „Единна България“, която да послужи за обединяване на позициите на представители от различните обществени кръгове и намиране на допирни точки, в противовес на настоящата поляризираност на отношенията в страната. Предстои скорошно стартиране на специализиран сайт, даващ възможност за всички граждани, фирми, публични и неправителствени организации и други заинтересовани лица и структури да изложат и дискутират своите граждански убеждения и експертни мнения, засягащи бъдещето на България.