Три сигнала са постъпили в приемната на ГД „ДНЕС“ от възмутени граждани във връзка със строително-ремонтни дейности на територията на Община Габрово, информира Анатолий Антов, областен координатор на Движението за Габрово. Същите се отнасят за липсата на координация между отделите в Общината.

„Към момента по ул. Неофит Рилски се събаря топлата връзка над улицата на машинния завод и, същевременно се мете и почиства в района. А, както знаете, тази улица беше асфалтирана само преди седмици“, пише в писмото си до местните медии Анатоли Антов. „Няма ли да се нарани и разруши новоположеният асфалт? Защо се имитира дейност, като хората от чистотата към момента нямат работа там? Защо не се изкорениха дърветата, които са на тротоара на същата улица, преди тя да бъде асфалтирана? Няма ли да се разруши пътната настилка, ако това стане след това“, пита Антов.