Липсата на достатъчно работни места и лошата инфраструктура в Шумен се открояват като основен проблем. Това показват резултатите от проведената анкета на Гражданско движение за национално единство и спасение – Шумен.

В анкетата, която се прави във всички областни градове, и е под надслов „Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община”, са се включили 1434 жители на Шумен.

Повече от половината (58,13%) от анкетираните посочват безработицата като най-сериозен проблем пред развитието на града. Така се запазва тенденцията от предходна анкета на „ДНЕС”, проведена през 2011 г., когато безработицата също беше изведена като основен проблем на жителите на Шумен.

Според данните от допитването, на второ място се нарежда лошата инфраструктура (11,95 на сто), а на трето – облагородяването на междублоковите пространства (7,32 на сто).

Почти равен е броят на анкетираните, които посочват като проблеми замърсяването на въздуха (4,47%), чистота и озеленяването (4,08%) и бездомните кучета (3,75%).

3 на сто от анкетираните са посочили като проблеми липсата на места за паркиране, неопазването на обществения ред и проблемите с градския транспорт.

Шест на сто от анкетираните са посочили и други проблеми, извън зададените от анкетата: ниското заплащане на труда в частните фирми на територията на областта; лошото качество и високата цена на питейната вода; некачествените ремонти на тротоарите и пътищата и липсата на преасфалтиране в крайните квартали; липсата и неподдържането на спортни площадки и детски съоръжения в града. След 25 октомври, когато са изборите за местна власт, новите управници ще бъдат запознати с резултатите от анкетата.

kmeta.bg