Кметът на Габрово Таня Христова спази обещанието си към живеещите в местността „Шенини“, съобщават от ГД „ДНЕС“.

На 3 януари 2016 г. „ДНЕС“ и Инициативен комитет от граждани внасят поредното писмо до кмета и Общинския съвет на Габрово във връзка с инфраструктурата и пътя, който е в отвратително състояние и няма как живущите там да стигнат до домовете си след падналите валежи. В отговор на писмото, Таня Христова обещава съдействие и два месеца по-късно частично въпросът е решен.

Към днешна дата пътят е насипан с чакъл и поне на този етап живущите в района не газят кал.

Смятаме, че това е пътят за решаване на назрелите проблеми в обществото, а именно общата работа за доброто на нашите съграждани, съобщава Анатолий Антов, областен координатор на ГД „ДНЕС“.