През ноември 2017 г. Движение „ДНЕС“ стартира нова инициатива, наречена „Моята справедливост“. Идеята е продължение на мониторинга на местната власт, осъществяван  от Движението от 2008 г. Основната ни цел е да се селектират най-важните проблеми на общините и ангажиране на кметовете и общинските съветници, за да се отнасят отговорно към поетите от тях обещания и ангажименти, защитават интересите на гражданите, работят в полза на хората за разрешаването на техните проблеми и да се борят за просперитет на града и региона си.