На 13 септември т.г. в Габрово бяха обявени резултатите от стартиралата в началото на месец юли областна анкета в четирите града на областта „Какво свърши твоят кмет?“, инициирана от Гражданско движение „ДНЕС“ – Габрово.

Идеята на „ДНЕС“ бе една година преди провеждането на местните избори да се попитат гражданите как оценяват работата на своя кмет, както и на общинските съветници – представители на политическите сили в местните парламенти по места. Кои според хората са нерешените проблеми в градовете?

В продължение на два месеца доброволци на движението участваха в допитването до гражданите чрез специално разработени анонимни анкети, резултатите от които бяха обобщени и анализирани от представители на „ДНЕС“.

Шест са най-наболелите проблеми в община Севлиево, става ясно след обработката на анкетите:

– липса на контрол от страна на Общината за спазване на обществения ред, в това число и липса на контрол върху дейността на общинската болница;

– безразборно паркиране и спиране в града;

– зеленчуковият пазар в петъчен ден не е на подходящото място;

– лошото състояние на улиците в града и селата и дупките по междуселските пътища;

– мръсният въздух;

– лошо отношение от страна на социалните служби към нуждаещите се /б.ред. не се уточнява коя социална служба се има предвид/;

От анкетираните 103 граждани на община Севлиево най-много са споделили, че не познават работата на общинския съвет и общинската администрация, нито са информирани за работата на кмета, когото виждали само на снимки по медиите.

По отношение на корупционни практики, гражданите най-често си мислят за корупция през зимата, когато всички анкетирани са споделили недоволството си от снегопочистващите фирми.

Гражданите нямат информация за фирмите, които извършват ремонти.

Хората са недоволни от местоположението на зеленчуковия пазар в гр. Севлиево и настояват да се върне ограничението да бъде до 15.00 ч., каквато заповед бе издадена в началото на управлението на Иван Иванов /ГЕРБ/.

Жителите на града искат по-често измиване на улиците, заради мръсния, според анкетираните, въздух.

Недостатъчно добро е обслужването в общинската администрация, смятат анкетираните, споделили, че нищо не се е променило от предишното управление.

Безразборното спиране и паркиране е сериозен проблем, а още по-сериозен е липсата на санкциониращи органи и реални санкции за нарушителите, са споделили гражданите.

Гражданското недоволство от работата в общинската болница също е един от изводите, наложен от анкетата на ДНЕС. И за това пациентите смятат, че липсва контрол от страна на Общината.

Социалните услуги също имат нужда от контрол, са споделили анкетираните. Те смятат, че социалните работници не са достатъчно вежливи и отзивчиви.

И накрая гражданите споделят, че имат проблеми с приемните дни на кмета, когото виждали само по медиите. В отговорите си настояват за по-голяма прозрачност в работата на Общината.

Анкетата не е представително проучване.