На 30.8.2023 г. се проведе областно събрание на членове, експерти и поддръжници на гражданско движение „ДНЕС“  Сливен

Поредното събиране на активни граждани обобщи конструктивно разискванията  и дебатите от серия от сбирки с участие на представители от общинските центрове в област Сливен.

Присъстващите се обединиха около общи идеи и необходимостта от ясно формулиране на проблемите на града, продължаване на традицията за мониторинг на местната власт и инициативата „ Кметът- обещания и резултати“, организиране на среща дебат с кандидатите за кмет, както и други мероприятия за утвърждаване ключовата роля на гражданското общество при развитието на съвременните градове и региони.

Преди предстоящите местни избори се фиксираха 7 приоритета определени от проблем, решение и кампания за разясняване:

1.Инфраструктура, градска среда, индустрия

2.Електронно управление

  1. Младежка активност
  2. Култура
  3. Инвестиции малък и среден бизнес
  4. Законност и морал
  5. Природа, туризъм, спорт и здравословен живот

На тази база се определи план за работа на координационния съвет от 7 души, като всеки един от членовете е експерт и пряко отговаря по конкретния приоритет. Приложен е задължителен принцип на ротация, с който ще се сменя 1 член на около 3-6 месеца, за да се опази оперативността, достъпа до нови идеи и взаимен контрол.

За координатор на ГД „ДНЕС“ Сливен бе избран инж, Анастас Кънев, в аудитория на Съвет от широк спектър специалисти с международен и местен опит и избор за развитие в града и региона.