Представители на Координационния съвет на ГД „ДНЕС“- Сливен, заедно със свои поддръжници, се срещнаха с д-р Ева Жечева, директор, дирекция „Права на детето“ към Омбудсмана на Република България.

Обсъждани бяха средата, достъпа и причините за агресия у децата в учебните заведения, ресорните специфики в управлението на местната власт, както и Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от европейските министри във Валенсия през 2007 г.

Заяви, се ангажимент за сътрудничество със Съвета за наблюдение към Омбудсмана.
Всички се обединиха, че Правото на добро управление с аспектите на социални, културни и икономически права е базисното желание и ангажимент на активните граждани.