От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“

 

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 26.08 – 16.09. 2023 г., на територията на Ямбол беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 445 жители на община Ямбол.

Демографски данни на участниците в проучването:

Резултатите от допитването показват следното:

Над половината (52%) от участниците в проучването смятат, че предизборните обещания на кмета не са били реализирани.

Според 33% от анкетираните, обещанията са изпълнени частично (3%) или напълно (31%), а 9% се затрудняват да преценят.

5% от анкетираните не смятат, че е налице преизпълнение на предизборните обещания.

Като най-важни изпълнени ангажименти на кмета анкетираните посочват подобрената инфраструктура (37%), поддържането на коритото на р. Тунджа (31%) и парк Арпезос (13%), етническата толерантност (9%), социалната политика (6%) и културните и спортни събития (5%). Остават нерешени проблемите, свързани с пътната инфраструктура (34,5%), качеството на питейната вода (32,5%), развитието на културата и спорта (18%) и европейските проекти (15%).

 

34,5% от анкетираните смятат, че кметът е изпълнил своите предизборни обещания. Според 23% от тях са изпълнени значителна част, а според 7,5% – незначителна част. Почти всеки трети (29,5%) смята, че никакви ангажименти не са изпълнени, а 5,5% се затрудняват да преценят.

Според 26% от участниците в проучването, през своя мандат настоящият кмет е проявявал гъвкавост в работата си, в интерес на общината, а според 20% е работил напълно в съответствие с предизборната си програма. На противоположното мнение са 18,5% от анкетираните, а други 18% смятат, че е защитавал само личен и партиен интерес.

35% от анкетираните смятат, че кметът е назначавал свои близки на отговорни и добре платени постове, защитавал е предимно личен интерес и е подпомагал близки фирми за участие в обществени поръчки. Сред пропуските в работата на кмета е и липсата на комуникация с гражданите, както и на експертен и управленски човешки ресурс.

Според преобладаващата част от анкетираните, кметските усилия през изтичащия мандат са били насочени приоритетно към инфраструктурата и транспорта (46,5%), проектите с европейско финансиране (42%), благоустройството (7,5%) и екологията (4%).

Участниците в анкетата очакват през следващия управленски мандат да продължи работата по европейските проекти (35,5%) и транспорта и инфраструктурата (20%), но също така да се обърне повече внимание на социалната политика, културата и спорта (16,5%), икономиката (15,5%) и здравеопазването (12,5%).

Общата оценка за работата на кмета е преобладаващо позитивна (54%)  – 24% го оценяват с „отличен (6)“, 16% – с „много добър (5)“, и 14% – с „добър (4)“.

26% от анкетираните поставят дават оценка „среден (3)“, а 20% са на мнение, че работата на кмета заслужава оценка „слаб (2)“.

Какъв кмет търсят жителите на Ямбол?

Преобладаващата част от участниците в проучването (38%) биха дали гласа си за кандидат с ясна програма и цели, а 23% – на човек с безупречна репутация и нулева толерантност към корупцията. Политическата безпристрастност на бъдещия кмет е важна за 14% от анкетираните, а за други 10% от приоритетно значение е експертното му присъствие и говорене.

За 56% от анкетираните от първостепенно значение е личността на кандидата за кмет, професионалните му качества и експертиза, а за 20% важна е програмата му за управление. 16% посочват като съществено предимство харизмата и отношението му към хората и умението да изслушва. Нагласите на семейството и близките (4%) и актуалната политическа ситуация (4%) ще се отразят на избора на малка част от анкетираните. Най-незначителен аргумент за избор на кмет (1%) е неговата политическа принадлежност.

Най-голяма част от анкетираните (35%) споделят, че ще решат за кого да гласуват в последния момент, а 21% все още се колебаят дали да гласуват изобщо. За кандидат на традиционна, добре позната партия с история биха дали гласа си 19% от анкетираните, 12% биха се доверили на кандидат от нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите и ефективното управление, а 8% – за алтернативен политически играч, който предлага непопулярни идеи и решения. 7% ще се вслушат в съвета на свои близки и роднини.