Над една трета от анкетираните смятат, че през изтичащия мандат кметът е защитавал основно личен и партиен интерес, а работата му няма нищо общо с предизборната му програма

 

От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 20.08 – 20.09.2023 г., на територията на Велико Търново беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 388 жители на община Велико Търново.

Демографски данни на участниците в проучването:

Резултатите от допитването показват следното:

Според 85% от участниците в проучването предизборните обещания на настоящия кмет са били частично изпълнени, а според 14% са неизпълнени. Около 1% се затрудняват да преценят.

Сериозно се разминават политическият и общественият дневен ред във Велико Търново. Според преобладаващата част от участниците в проучването (41%) основните приоритети на кмета през изтичащия мандат са били транспортът и инфраструктурата, според 24% акцент е била социалната политика, за 18% – спортът, за 12% – икономиката, а за 6% – проектите с европейско финансиране. На този фон, преобладаващата част от великотърновци очакват от кмета повече работа в областта на здравеопазването, икономиката, благоустрояването и чистотата.

Над една трета от анкетираните (38%) смята, че през изтичащия мандат кметът е защитавал основно личен и партиен интерес, а работата му няма нищо общо с предизборната му програма. Едва 5% виждат съответствие между програма и резултати.

Като най-съществени пропуски в работата на кмета се открояват липсата на комуникация с гражданите (29%), липсата на експертен и управленски ресурс (26%) и прекаленият популизъм (22%).

Общата оценка за работата на кмета е преобладаващо негативна – 45% го оценяват със „Среден 3“, 27% – с „Добър 4“, и 18% – с „Отличен 6“, 8% – с „Мн. Добър 5“. 2% от участниците в проучването са на мнение, че работата на кмета заслужава оценка „слаб (2)“.

Какъв кмет търсят жителите на Велико Търново?

За всеки трети анкетиран (32%) от първостепенно значение е личността на кандидата, професионалните му качества и експертиза. Следваща по важност (30%) е програмата му за управление, а 17% от участниците в проучването признават, че за избора си ще се повлияят от актуалната политическа ситуация.

Над половината от анкетираните (53%) споделят, че биха гласували за кандидат на нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите и ефективното управление. 27% залагат на алтернативен политически играч, който предлага непопулярни идеи и решения. 10% признават, че ще решат за кого да гласуват в последния момент. 3% декларират, че няма да гласуват, а други 3% ще се вслушат в съвета на близки и роднини. Традиционните партии събират симпатиите на едва 3% от анкетираните.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Като цяло, оценката на великотърновци за изтичащия управленски мандат на общинския кмет е негативна. Преобладаващата част от участниците в проучването смятат, че почти нищо от предизборните обещания на настоящия кмет не са били осъществени.

Налице е разминаване между очакванията на гражданите и приоритетите на кмета през изтичащия управленски мандат.

Бъдещият кмет на Велико Търново трябва да е силна личност с висок професионализъм и експертиза, предлагащ ясна и работеща управленска програма. Предпочитанието на великотърновци е за представител на нов политически проект или алтернативен политически играч, но не и за кандидат на някоя от традиционните партии.