От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“

 

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 6.09 – 15.09.2023 г., на територията на Сливен беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 389 жители на община Сливен.

 

Демографски данни на участниците в проучването:

Резултатите от допитването показват следното:

Според 48% от участниците в проучването предизборните обещания на настоящия кмет са били частично или напълно изпълнени, а според 1% дори са преизпълнени. 10% се затрудняват да преценят, а всеки пети (20%) смята, че са неизпълнени.

Сред най-важни изпълнени ангажименти на кмета анкетираните посочват подобрената инфраструктура (вкл. кръговото движение „Розова градина“), финансовата стабилност на общината, дейностите за запазване на културното наследство, изграждането и поддържането на спортни съоръжения и др.

Остават, обаче, нерешени все още много инфраструктурни проблеми, вкл. вътрешноквартални улици, водният цикъл и др. Част от анкетираните посочват, че през изтичащия мандат не е направено достатъчно за развитието на туризма, както и в областта на екологията.

Малко над една четвърт от анкетираните (28%) смятат, че настоящият кмет е проявявал гъвкавост в работата си в интерес на общината. 24% смятат, че е променял дейността си според обстоятелствата и интересите, а всеки пети (21%) смята, че е работил в съответствие с предизборната си програма. 8% смятат, че защитава основно личен и партиен интерес, а малцинството (4%) е убедено, че работата на кмета няма нищо общо с предизборната му програма.

Най-съществен пропуск анкетираните отчитат в липсата на експертен и управленски човешки ресурс (32%),защита предимно на личен интерес и подкрепа на близки фирми за участие в обществени поръчки (21%) и липса на комуникация с гражданите (16%).

Според преобладаващата част от анкетираните, кметските усилия през изтичащия мандат са били насочени приоритетно към проектите с европейско финансиране (24,5%), към благоустрояване и чистота (18,5%), икономическото развитие (17,1%), транспорта и инфраструктурата (13,9%). На този фон, очакванията на гражданите за следващия управленски мандат приоритетно са насочени към сферата на здравеопазването (18,2%), транспорта и инфраструктурата (15,2%), благоустрояването и чистотата (14,5%) и социалната политика (10,4%).

Общата оценка за работата на кмета е добра – 14% го оценяват с „отличен (6)“, 15% – с „много добър (5)“, и 52% – с „добър (4)“.

13% от анкетираните поставят оценка „среден (3)“, а 6% са на мнение, че работата на кмета заслужава оценка „слаб (2)“.

Какъв кмет търсят жителите на Сливен?

Преобладаващата част от участниците в проучването (36,4%) биха дали гласа си за кандидат с ясна програма и цели. Почти същия процент (34,6%) от анкетираните държат бъдещият кмет да е с безупречна репутация и нулева толерантност към корупцията. Важно за всеки пети (20,6%) е той да е с експертно присъствие и говорене.

За огромното мнозинство (66%) от анкетираните от първостепенно значение е личността на кандидата за кмет, професионалните му качества и експертиза, а за всеки пети (20%) важна е програмата му за управление. За 9% определяща е харизмата му и отношението към хората.

Най-голяма част от анкетираните (47%) споделят, че ще гласуват за кандидат на традиционна, добре позната партия с история, а всеки трети (31%) ще се довери на нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите и ефективността на управлението. За алтернативен политически играч с непопулярни идеи биха гласували 13% от респондентите, а 8% ще решат в последния момент.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Като цяло, оценката на жителите на община Сливен за изтичащия управленски мандат на общинския кмет е добра. Малко под половината от участниците в проучването смятат, че по-голямата част от предизборната програма и обещания са били осъществени напълно или поне частично.

Налице е сравнително добро припокриване между обществения и управленския дневен ред, като основните очаквания на местните граждани е да се работи повече за развитие на инфраструктурата.

Бъдещият кмет на Сливен трябва да има ясна програма за управление, да е с безупречна репутация и нулева толерантност към корупцията.