Основните очаквания: да се работи повече за привличане на инвестиции и откриване на работни места, благоустрояване и чистота, социална политика и здравеопазване

 

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 20.08 – 20.09.2023 г., на територията на Враца беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 817 жители на община Враца.

Демографски данни на участниците в проучването:

Резултатите от допитването показват следното:

Според 83% от участниците в проучването предизборните обещания на настоящия кмет са били частично изпълнени, а според 1% са преизпълнени. 15% смятат, че са неизпълнени, а 1% се затрудняват да преценят.

Обновени зони за отдих, модернизиран градски транспорт, обновено осветление в центъра на града и довършване на водния цикъл са най-важните изпълнени от кмета ангажименти, според мнозинството от участниците в анкетата. Сред неизпълнените обещания остават създаването на велоалеи и допълнителни паркоместа, обновяването на пътищата извън центъра, намаляването на безработицата, чистотата и уличното осветление.

80% от анкетираните смятат, че през изтичащия мандат кметът е защитавал основно личен и партиен интерес. 6% посочват, че работата му няма нищо общо с предизборната му програма, а едва 1% смятат, че е работил в съответствие с нея.

Всеки четвърти от анкетираните посочва като най-съществен пропуск на кмета назначаването на близки и познати на отговорни и добре платени постове. Други 25% виждат липса на комуникация с гражданите, а според 24% кметът е помагал на близки фирми да печелят обществени поръчки. Липсата на експертен и управленски ресурс отчитат 15% от респондентите.

Според преобладаващата част от анкетираните, кметските усилия през изтичащия мандат са били насочени приоритетно към проектите с европейско финансиране (60%) и отчасти към туризма (15%), транспорта и инфраструктурата (13%). На този фон, едва 9% от анкетираните поставят акцент върху европроектите, а мнозинството от врачани смятат, че кметските усилия трябва приоритетно да се насочат към икономиката, благоустрояването и чистотата, транспорта и инфраструктурата, социалната политика и здравеопазването.

Общата оценка за работата на кмета е преобладаващо негативна – 88% му поставят оценка „Среден 3“, 6% – „Добър 4“, а 4% – „Слаб 2“. Отлична и много добра оценка поставят едва 2% от анкетираните.

Какъв кмет търсят жителите на Враца?

Преобладаващата част от участниците в проучването (31%) биха дали гласа си за кандидат с ясна програма и цели, а 29% залагат на безупречната репутация и нулевата толерантност към корупцията. Политическата безпристрастност на бъдещия кмет е важна за 19% от анкетираните. Също 19% са респондентите, за които е важно експертното му присъствие и говорене.

За 35% от анкетираните програмата за управление е водещ фактор, който ще определи техния избор на местния вот. Други 31% ще се повлияят основно от харизмата на кандидат-кмета, отношението му към хората и умението да изслушва. Личността на кандидата и професионалните му качества са важни за всеки четвърти от участниците в анкетата. Нагласите на семейството и близките са важни за 4% от анкетираните, а най-малко (1%) ще се повлияят от партийната принадлежност на кандидата.

Най-голяма част от анкетираните (35%) признават, че ще решат в последния момент за кого да гласуват, а всеки пети (22%) планира да даде гласа си за алтернативен политически играч, който предлага непопулярни идеи и решения. 14% ще заложат на кандидат на традиционна, добре позната партия, а 13% – за нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите. 10% споделят, че не възнамеряват да гласуват, а 6% ще се вслушат в съвета на близки и роднини.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Като цяло, оценката на врачани за изтичащия управленски мандат на общинския кмет е негативна. Преобладаващата част от участниците в проучването смятат, че по-малка част от предизборната програма и обещания са били осъществени, а кметът е работил основно в посока личен и партиен интерес.

Основните очаквания на местните граждани е да се работи повече за привличане на инвестиции и откриване на работни места, благоустрояване и чистота, социална политика и здравеопазване.

Бъдещият кмет на Враца трябва да има ясна програма за управление, харизма и умение да общува с хората, и да не е представител на някоя от традиционните партии.

Между 4 и 6% от респондентите декларират, че няма да гласуват, а цели 35% признават, че ще решат за кого да дадат гласа си на предстоящите избори в последния момент.