От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 20.08 – 15.09.2023 г., на територията на Шумен беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 538 жители на община Шумен.

Демографски данни на участниците в проучването:

Резултатите от допитването показват следното:

Огромното мнозинство от участниците в проучването (83%) смятат, че настоящият кмет не е изпълнил предизборните си обещания, а според 17% те са частично или напълно изпълнени.

Според две-трети от анкетираните (69%) през мандата си кметът е защитавал основно личен и партиен интерес, а според 17% работата му е нямала нищо общо с програмата му. Според 11% е променял действията си според обстоятелствата и интересите.

Най-съществен пропуск анкетираните отчитат в защитата предимно на личен интерес и подпомагане на близки фирми за участие в обществени поръчки (43%), както и назначаването на близки и познати на отговорни и добре платени постове (30%). Липсата на комуникация с гражданите отчитат като проблем 13% от респондентите, за 9% проблем е липсата на експертен и управленски ресурс, а за 6% – непостоянството и безпринципното поставяне в нечия услуга с цел лично облагодетелстване.

Според преобладаващата част от анкетираните (52%), кметските усилия през изтичащия мандат са били насочени приоритетно към развитието на местната икономика.

В същото време, очакванията на гражданите за следващия управленски мандат приоритетно са насочени към развитието на културата (18%), туризма (16%), благоустройството и чистотата (15%), транспорта и инфраструктурата (13%), екологията (11%), европроектите (11%) и здравеопазването (10%).

Общата оценка за работата на кмета е преобладаващо негативна – 56% го оценяват със „слаб 2“, 36% му дават „среден 3“, а 8% поставят оценка „добър 4“. Отлична и много добра оценка не е дал нито един от анкетираните.

Какъв кмет търсят жителите на Шумен?

Преобладаващата част от участниците в проучването (37%) биха дали гласа си за кандидат с експертно присъствие и говорене, а 23% – за политически безпристрастен кмет. Ясната програма и цели са важни за всеки пети анкетиран, а за 11% – готовността за диалог с гражданите. За 9% от респондентите е важно кметът да има безупречна репутация и нулева толерантност към корупцията.

Почти половината от анкетираните (49%) признават, че при предстоящите избори ще се повлияят най-много от харизмата на кандидатите за кмет, тяхното отношение към хората и умението да ги изслушват. Личността на кандидата, професионалните му качества и експертиза са важни за 43% от респондентите, а програмата му за управление е от първостепенна важност за 9% от участниците в проучването.

Най-голяма част от анкетираните (40%) споделят, че ще решат в последния момент за кого да гласуват. 37% ще гласуват за кандидат на нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите и ефективното управление, а всеки пети ще заложи на кандидат на алтернативен политически играч, който предлага непопулярни идеи и решения. Едва 3% от респондентите предпочитат кандидат на традиционна, добре позната партия с история

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Като цяло, оценката на жителите на община Шумен за изтичащия управленски мандат на общинския кмет е негативна. Преобладаващата част от участниците в проучването смятат, че почти никаква част от предизборната програма и обещания не са били осъществени. Като най-съществен пропуск в работата на кмета анкетираните отчитат защитата предимно на личен интерес и под-помагане на близки фирми за участие в обществени поръчки, както и назначаването на близки и познати на отговорни и добре платени постове.

Повече работа в областта на културата, туризма, благоустройството и чистотата, транспорта и инфраструктурата очакват жителите на Шумен от бъдещия кмет, който трябва да притежава висока експертиза и да е политически безпристрастен, да е харизматичен и да поддържа активен диалог с гражданите.

Почти половината от анкетираните признават, че ще решат за кого да гласуват в последния момент. Следващата по големина група анкетирани възнамерява да гласува за кандидат на нов политически проект или алтернативен политически играч, който предлага непопулярни идеи и решения.