От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“

 

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 1.09 – 15.09. 2023 г., на територията на Видин беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 703 жители на община Видин.

Демографски данни на участниците в проучването:

Резултатите от допитването показват следното:

Според 67% от участниците в проучването предизборните обещания на настоящия кмет са били частично или напълно изпълнени, а според 3% дори са преизпълнени. 17% се затрудняват да преценят, а малцинството (13%) смята, че са неизпълнени.

Като най-важни изпълнени ангажименти на кмета анкетираните посочват ремонта и поддръжката на улици, междублокови пространства и паркове (28%), ремонтът и поддръжката на културни обекти (17%), подкрепата на общинската болница (11%) и работата по големи европроекти (4%). Остават нерешени проблемите, свързани с привличането на инвестиции и откриване на работни места (45%), туристическото развитие (15%) и подкрепата на младите (14%).

Около една трета от анкетираните (30%) смятат, че настоящият кмет е проявявал гъвкавост в работата си в интерес на общината, 27% са на противоположното мнение – че е променял поведението си според обстоятелствата и интересите. 19% смятат, че работата му няма нищо общо с предизборната му програма, а 16% се затрудняват да преценят. 5% виждат защита само на личен и партиен интерес, а едва 2% смятат, че е работил в пълно съответствие с програмата си.

Най-съществен пропуск анкетираните отчитат в липсата на експертен и управленски човешки ресурс (32%), твърде много популизъм (21%) и безпринципно поставяне в нечия услуга (17%). По 10% от участниците в проучването виждат като проблем назначаване на близки и познати на отговорни позиции и защитата предимно на личен интерес. Липсата на комуникация с гражданите отчитат 6% от анкетираните.

Според преобладаващата част от анкетираните, кметските усилия през изтичащия мандат са били насочени приоритетно към проектите с европейско финансиране (21%), здравеопазването (20%) и културата (15%), както и към благоустрояването и чистотата (11%) и транспортната инфраструктура (9%). Приблизително такива са и очакванията за приоритети в работата през следващия управленски мандат – европроекти (16%), благоустрояване и чистота (16%), транспорт и инфраструктура (5%). Сравнително повече очаквания имат гражданите на Видин по отношение на спорта, туризма, културата, екологията и икономиката на региона.

Общата оценка за работата на кмета е преобладаващо позитивна – 19% го оценяват с „отличен (6)“, 40% – с „много добър (5)“, и 27% – с „добър (4)“.

10% от анкетираните поставят оценка „среден (3)“, а едва 4% са на мнение, че работата на кмета заслужава оценка „слаб (2)“.

Какъв кмет търсят жителите на Видин?

Преобладаващата част от участниците в проучването (30%) биха дали гласа си за кандидат с безупречна репутация и нулева толерантност към корупцията. Политическата безпристрастност на бъдещия кмет е важна за 27% от анкетираните, за 15% от приоритетно значение е неговата програма, а за 14% – солидната му биография. Експертното присъствие и говорене са важни за 9% от анкетираните, а достъпността и диалогът с гражданите смятат за плюс 6% от участниците в допитването.

За 25% от анкетираните от първостепенно значение е личността на кандидата за кмет, професионалните му качества и експертиза, а за други 25% важна е програмата му за управление. За 16% определящи са нагласите на собствените им семейства и близки, а 15% смятат за важна политическата принадлежност на бъдещия кмет. 9% посочват като съществено предимство харизмата и отношението му към хората и умението да изслушва, а едва за 2% от анкетираните фактор е актуалната политическа ситуация.

Най-голяма част от анкетираните (30%) споделят, че ще решат за кого да гласуват в последния момент, а 21% биха дали гласа си за кандидат на нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите и ефективното управление. 12% ще предпочетат традиционна, добре позната партия с история, а 8% ще се вслушат в съвета на близки/роднини. Около 5% декларират, че няма да гласуват.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Като цяло, оценката на видинчани за изтичащия управленски мандат на общинския кмет е позитивна. Преобладаващата част от участниците в проучването смятат, че по-голямата част от предизборната програма и обещания са били осъществени напълно или поне частично.

Налице е сравнително добро припокриване между обществения и управленския дневен ред, като основните очаквания на местните граждани е да се работи повече за привличане на инвестиции и откриване на работни места, както и за подкрепа на младите хора в региона – преди всичко по отношение на перспективите им за професионална реализация.

Бъдещият кмет на Видин трябва да е с безупречна репутация, да има нулева толерантност към корупцията, и да не е представител на някоя от традиционните партии, а кандидатурата му да е издигната от нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите и ефективното управление.

Между 2 и 5% от респондентите декларират, че няма да гласуват, а всеки пети признава, че ще реши за кого да даде гласа си на предстоящите избори в последния момент.