От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“

 

В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“, в периода 25.08 – 15.05. 2023 г., на територията на Монтана беше реализирано допитване до гражданите на общината, в търсене на тяхната оценка за работата на кмета. Проучването беше проведено чрез директни анонимни анкети, както и онлайн, като в него се включиха 455 жители на община Монтана.

Демографски данни на участниците в проучването:

 

Резултатите от допитването показват следното:

Според 56% от участниците в проучването предизборните обещания на настоящия кмет са били частично или напълно изпълнени, а според 30% не са изпълнени. 14% се затрудняват да преценят.

Сред най-важни изпълнени ангажименти на кмета анкетираните посочват работата по евро-
проекти и развитието на спортна инфраструктура. Налице е обаче преобладаващо мнение, че остават нерешени проблемите с чистотата, инфраструктурата и безработицата.

23% от анкетираните смятат, че настоящият кмет не е изпълнил нищо от програмата си, а според други 23% я е променял според обстоятелствата и интересите. 19% смятат, че е защитавал само личен и партиен интерес, а 14% отчитат, че е проявявал гъвкавост в интерес на общината

Най-съществен пропуск анкетираните отчитат в назначаването на близки и познати на отговорни добре платени постове (27%), защита предимно на личен интерес и подпомагане на близки фирми за участие в обществени поръчки (19%), както и висока степен на популизъм (17%). Липсата на експертен и управленски потенциал виждат 5% от респондентите, а от недобра комуникация с гражданите се оплакват 3%.

Според преобладаващата част от анкетираните, кметските усилия през изтичащия мандат са били насочени приоритетно към проектите с европейско финансиране (32%), към спорта (28%), транспорта и инфраструктурата (12%). В по-малка степен кметът е работил за развитие на културата (9%), благоустрояването и чистотата (7%), социалната политика (5%), здравеопазването и образованието (2%).

На този фон, очакванията на гражданите за следващия управленски мандат приоритетно са насочени към социалната политика (26%), благоустрояването и чистотата (23%), спорта (16%), транспорта и инфраструктурата (10%) и с по-малки проценти туризма (7%), здравеопазването (7%), земеделието и екологията (с по 2%).

Общата оценка за работата на кмета е преобладаващо негативна – 44% го оценяват със „среден 3“, 42% му дават „добър 4“, а 14% му поставят оценка „слаб 2“. Отлична и много добра оценка не е дал нито един от анкетираните.

Какъв кмет търсят жителите на Монтана?

Преобладаващата част от участниците в проучването (39%) биха дали гласа си за кандидат с политическа безпристрастност, а всеки четвърти държи кметът да има ясна програма и цели. 16% от анкетираните ще гласуват за кмет с безупречна репутация и нулева толерантност към корупцията, а 12% за експертно присъствие и говорене. За 9% от респондентите е важно кметът да има солидна биография.

За мнозинството (53%) от анкетираните от първостепенно значение е личността на кандидата за кмет, професионалните му качества и експертиза, а за 14% важна е харизмата му и отношението към хората, умението да изслушва. Също 14% смятат, че е важна партийната принадлежност на бъдещия кмет. 9% признават, че ще се повлияят за оценката си от нагласите на своето семейство и близки, а 7% поставят акцент върху управленската програма на кандидата.

Най-голяма част от анкетираните (40%) споделят, че ще решат в последния момент за кого да гласуват. 18% ще гласуват за кандидат на традиционна, добре позната партия с история, а 14% – за нов политически проект, фокусиран върху решенията на проблемите и ефективното управление. 16% декларират, че няма да гласуват, а 7% ще се вслушат в съвета на близки и роднини. За алтернативен политически играч, който предлага непопулярни идеи, биха гласували 5% от респондентите.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Като цяло, оценката на жителите на община Монтана за изтичащия управленски мандат на общинския кмет е негативна. Преобладаващата част от участниците в проучването смятат, че почти никаква част от предизборната програма и обещания не са били осъществени.

Социална политика, благоустрояване и чистота са основните направления, в които гражданите очакват действия от страна на кмета, а в действителност той е заложил на европроектите и спорта.

Бъдещият кмет на Монтана трябва да е политически безпристрастен и да има ясна програма за управление. За гражданите е важно, също така, кметът да е с безупречна репутация и нулева толерантност към корупцията.

Почти половината от анкетираните признават, че ще решат за кого да гласуват в последния момент. Следващата по големина група анкетирани възнамерява да гласува за кандидат на традиционна, добре позната партия с история.