Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС-ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава […]