„Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на Сдружнието, […]