„ДНЕС“ е наследник и продължител на идеите и инициативите на Гражданско сдружение „ВИДОВДЕН“.

Учредителите на „ВИДОВДЕН“ – група граждани, специалисти в различни области, експерти и популярни личности, поемат поход срещу лъжата, популизма и лъжливите политически обещания, провокирани от близо 20 години точещия се безкраен български „преход”.

ГС „Видовден“ се бори за превръщането на България в държава с работещи институции и сигурност за всички български граждани, за изкореняване на корупцията, престъпността и лъжата, за постигане на политическа отговорност и отчетност.

Основен проблем, попаднал във фокуса на внимание на „Видовден“, е т.нар. „преход“ у нас и въздействието му върху обикновения човек. По този повод сдружението организира през 2007 г. инициатива „Месец на прехода” – своеобразна класация на емблематичните политически послания и лъжи от последните години. В рамките на инициативата „ВИДОВДЕН”:

  • потърси отговор на въпроса „Коя е най-голямата лъжа на прехода и кои политици и партии лъжат най-много?”. С помощта на агенция „Алфа рисърч“ беше осъществено национално телефонно социологическо проучване за най-голямата лъжа през изминалите 18 години преход. Проведе се и анкета сред студентите от СУ „Св. Климент Охридски”, Техническия университет в София и Колежа по икономика и управление в Пловдив;
  • организира кръгла маса на тема: „Осемнадесет години минаха … а сега накъде?“, в която с коментари за годините на прехода у нас се включиха изявени представители на изкуството, науката, политиката, сред които Георги Лозанов, д-р Николай Михайлов, проф. Петко Симеонов, проф. Андрей Пантев, социолога Татяна Буруджиева, журналистката Светослава Тадаръкова и др.
  • издигна Паметник на лъжата в градинката пред „Кристал“ – емблематично място за началото на демократичните процеси у нас, който беше проектиран и изработен от студенти на Националната художествена академия – връстници на прехода. По-късно този паметникът бе разрушен, като символ на вярата, че за всяка лъжа идва Видовден.

За да насърчи активното гражданско поведение и работата в полза на обществото, „Видовден“ учреди наградата „Видко“. От 2008 до 2012 г. нейни носители станаха десетки личности и неправителствени организации с принос за развитието на гражданското общество.

Друг важен  аспект от дейността на сдружение „Видовден” е провежданият  мониторинг върху местната и изпълнителна власт в България. Чрез регулярни социологически анкетни проучвания сред пълнолетните жители на различни общини се съпоставят обещанията на политиците, дадени преди и по време на изборите за местна власт, и изпълнението на дадените обещания. На тази база  се изчисляват резултатите от  замерените  индекси на обществена търпимост, получени от съотношението между „политическо говорене” (обещания) и мнението на гражданите. Тези индекси показват до каква степен политиците и гражданите говорят на един и същ език. В резултат от тези задълбочени проучвания по методика, специално създадена за целта от Агенция „ЕСТАТ“, се идентифицират най-важните икономически, социални, културни и политически проблеми в шестте региона за икономическо планиране на България.

Ключов аспект от дейността на гражданското сдружение „Видовден” е издаването на информационни брошури „Ти имаш право“ за защита на основните човешки и граждански права според международното и националното законодателство. Брошурите са част от цялостната кампания на „Видовден” за отговорно и информирано гражданско общество.

Идеята за помощ на деца, лишени от родителски грижи, изкристализира в Национална кампания на „Видовден” под надслов „Чудеса по никое време“,  която стартира за цялата страна от гр. Русе и беше благословена от митрополит Неофит. Друга важна инициатива на сдружението е „Видовден против наркотиците!“, осъществена съвместно с фондация „Спасение”.