нАШАТА ВИЗИЯ:

България да бъде благоденстваща държава с работещи институции, за които върховенството на закона, правата на гражданите и тяхната сигурност са най-важни.

Нашата МИСИЯ

 • Възраждане на традиционните български ценности – патриотизъм, трудолюбие, уважение към семейството, почтеност, стремеж към образование и личностно развитие!
 • Възстановяване на морала в обществото!
 • Единство и обединение на гражданските организации и гражданите за възраждане и изграждане на силно и единно гражданско общество, отстояващо и защитаващо интересите на хората;
 • Създаване на ефективни механизми за защита на гражданите от произвола на монополите, банките и картелите;
 • Защита правата и интересите на хората в неравностойно положение.
 • Гарантирано включване на гражданите в процеса на обсъждане и взимане на решения от местната и централна власт, вкл. при подготовката и обсъждането на нормативни актове от НС, държавните институции и местните власти.

„ДНЕС“ подчинява своята дейност на следните ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

 • Спазване на законите, правила, ред и сигурност;
 • Безмилостна битка с корупцията, злоупотребата с власт и престъпността;
 • Предвидимост, прозрачност и ефективност в работата на администрацията на всички нива;
 • Равни възможности и справедливост за всички български граждани;
 • По-добро бъдеще за младите хора в България;
 • Съгласие и единство в обществото в интерес на България и бъдещето ни като нация.


ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА „ДНЕС“

 • ДА БЪДЕМ ЕФЕКТИВЕН КОРЕКТИВ на действията на политиците, вкл. ДА НАБЛЮДАВАМЕ спазването на дадените от тях обещания.
 • ДА ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ граждански мониторинг върху решенията и дейността на изпълнителната, законодателната и местна власти;
 • ДА КООРДИНИРАМЕ усилията на гражданите за диалог с управляващите и да представляваме и отстояваме интересите им при взаимоотношенията с институциите на местно и национално ниво.
 • ДА СЪДЕЙСТВАМЕ за разрешаването на конкретни проблеми, поставени от граждани и техните общности.

„ДНЕС“ осъществява своите цели чрез:

 • Мрежа от граждански приемни и доброволци за оказване на правна помощ и защита на всеки гражданин, чиито конституционни свободи и права са нарушени или дори само са застрашени от незаконни действия на администрацията и монополистите;
 • Активно взаимодействие с други неправителствени организации и институциите;
 • Постоянен мониторинг върху действията на политиците.