Очакваме вашите сигнали, жалби и предложения по всякакви теми и проблеми в приемните и клубовете на Движение „ДНЕС“, както и на националния ни „ГОРЕЩ“ ТЕЛЕФОН – 0877 690 874.

С помощта на нашите доброволци-юристи и координатори решаваме засягащите Ви правни казуси.

Освен безплатна правна консултация, ще можете да заведете и съдебен иск по Ваш проблем на най-ниската тарифа по следните казуси: 

 • Некоректно поведение на монополни дружества и фирми от сферата на услугите (ВиК, ЕРП, мобилни оператори, интернет доставчици, кабелни оператори, туроператори, транспортни компании и др.);
 • Взаимоотношения с банки и застрахователни дружества;
 • Пътно-транспортни произшествия;
 • Трудови злополуки;
 • Трудово-правни спорове;
 • Проблеми с НЗОК и увреждане при оказване на медицинска помощ;
 • Обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди;
 • Имотни спорове и измами;
 • Сигнали за корупция!
 • Консултации по европроекти;
 • Помощ при попълване на документи, изисквани от администрацията;
 • Всякакви други правозащитни казуси.

Новини за инициативата