КАКВО?

Гражданска инициатива „Референдум ДНЕС“ е насочена към проучване на общественото мнение относно ключови въпроси за развитието на страната, вкл. в сферата на изборното законодателство, обществения ред и сигурност, икономическата и социалната политика и др.

Резултатите от допитванията ще бъдат обобщени в национална подписка и предоставени на вниманието на институциите с цел обективизиране на тяхната работа по промяната на законодателството.

КОГА?

Инициативата стартира през м. Март 2015 г. и ще продължи до средата на 2016 г.

КАК?

Инициативата ще протече на два основни етапа:

1 етап: В рамките на една година ще се провеждат граждански референдуми по отделни въпроси.

Резултатите ще се оповестяват публично след всеки референдум.

Референдумите ще се провеждат чрез анкетни карти (ще се разпространяват в приемните на „ДНЕС“ и от доброволци по оживените места в градовете), онлайн-анкета (в сайтове и във фейсбук) и телефонно допитване.

Референдумите ще се предшестват от дискусионни форуми по въпросите, предвидени за допитване до гражданите.

2 етап: На база резултатите от референдумите ще се проведе национална подписка под списъка с искания, по които е постигнат обществен консенсус.

Подписката ще бъде внесена в Народното събрание, от което ще се очаква да осъществи необходимите законодателни промени, които да удовлетворят желанието на гражданите.

В рамките на инициативата ще настояваме за приемането на нов Закон за допитване до гражданите, отменящ Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

За формулирането на въпросите за референдумите, както и за обработката на данните от тях ще привлечем представители на научната общност, както и студенти от водещите български университети. По този начин ще направим съпричастни и младите хора, в името на чието по-добро бъдеще правим всичко това.

ЗАЩО?

Основната причина да пристъпим към тази инициатива е убеждението ни, че на страната е необходимо стабилно управление и смели, реални реформи в ключовите сфери – икономика, пазар на труда, образование, здравеопазване, осигурителни отношения, сигурност и обществен ред, правосъдие.

Политическата криза от последните 2 години показа неспособността на партиите и институциите да преодолеят наслоените в продължение на 25 години дефекти на прехода. Докато тези дефекти не бъдат отстранени, не можем да очакваме реално стабилизиране на управлението. Затова основните въпроси, по които ще се допитаме до гражданите, са свързани с промяната на Конституцията, изборното законодателство и правосъдието.

КОЙ?

Успешното провеждане на такава мащабна инициатива е невъзможно без сериозна и активна подкрепа от страна на ползващи се с обществено доверие и симпатия личности.

Обръщаме се за подкрепа към личности, признати в обществото със своята експертиза да формират позиции и със смелостта си да ги отстояват. Стремежът ни е да привлечем за каузата хора с различни по цвят политически убеждения, но ярки като присъствие и убедени в ползата от инициативата за цялото общество.

Ние нямаме претенция за водеща роля в този проект, тъй като сме убедени, че промяната може да дойде, когато граждани, влиятелни личности и организации равноправно обединят усилията си. Всеки, който се включи в проекта, ще бъде наш пълноправен партньор и съмишленик, с когото ще планираме и реализираме действия от общонационален интерес.

Голяма част от въпросите, предвидени за допитване до гражданите, сме взаимствали от публичните изяви на хората, към които се обръщаме за подкрепа. Целта ни не е да присвояваме идеи, а да ги превърнем в обща кауза и да ги поставим на дискусия пред обществото.