„Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на Сдружнието, […]
Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС-ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава […]
Близо половината от българите поставят средна или лоша оценка на своите градоначалници В рамките на националната инициатива „Кметът – обещания […]
От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“   В […]
От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“   В […]
От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“ В рамките […]
От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“   В […]
От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“   В […]
От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“   В […]
От Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола представят резултатите от националната инициатива „Кметът – обещания и резултати“   В […]