Посетете фейсбук страницата на  ДНЕС – Плевен

Телефон: 0877690874

Гражданско движение ДНЕС-Плевен бе създадено на 10.06.2009 г. На учредителното събрание присъстваха 115 души, а също и представители на регионалните медии. Първата проява на ДНЕС бе срещата с ръководството на детска градина “Катюша” в Плевен за подписване на протокол за сътрудничество и поемане шефство над градината.

През есента на 2009 г. се състояха 2 срещи с кмета на община Плевен, по повод предоставяне петна за строеж на големите вериги магазини „Била” и „Пени”. Беше изразена загрижеността на ДНЕС по повод изсичането на 50-годишни дървета, за да може да се извърши строежът. Кметът задължи собствениците на магазините да посадят толкова дървета, колкото са изсечените. През м. октомври 2009 г. се проведе среща с пенсионерите от клуб „Трета възраст”- комплекс „Мара Денчева” и бяха изслушани техните проблеми. Ръководството на ДНЕС пое ангажимента да запознае кмета с тях и по-специално проблема с отоплението през зимния сезон. Ръководството на ДНЕС се включи в кръводарителската кампания през м. ноември и агитира още 11 члена на движението да дарят безвъзмездно кръв. За коледните празници на 2009 г. „ДНЕС“ събра около 20 комплекта дрехи и обувки и ги подари на „Дом за деца без родители”-Плевен. Аналогична акция беше проведена и за коледните празници на 2010 г.

През 2010 г. ръководството на ДНЕС засили и зачести контактите си с местни НПО, като бяха организирани съвместни заседания с техните ръководства. На тези заседания се взимаха и одобряваха решения за общи действия по определени проблеми. Най-активни и отзивчиви бяха ръководствата на „Съюз на ветераните от войните”, „Федерация български пациентски форум”, „Асоциация активни потребители” и „Зелена природа”.

На 01.10.2010 г. РК на ДНЕС стартира националната подписка „Срещу произвола на монополите”. Беше организиран палатков пункт пред театъра в Плевен където хиляди граждани поставиха подписите си против произвола на монополите. Подобни пунктове бяха създадени и в големите общини на Кнежа, Червен Бряг. Подписката завърши с мълчалив протест пред сградата на електоразпределителното дружество „ЧЕЗ”, където се събраха около 50 активисти на ДНЕС.

От своето създаване през 2009 г. до днес гражданската мрежа на Движение „ДНЕС” работи със своите инициативни групи за осъществяването на серия от инициативи в полза на жителите на Плевен.

През изминалите 8 години чрез своите доброволчески организации, ползващи се с авторитет сред гражданите на района, на местно ниво се реализираха множество инициативи, съобразно спецификата на региона и конкретните проблеми на неговото население.

„ДНЕС“ впрегна усилията на специалисти с различни професии и лична реализация, сред които много доказали се в обществото личности с активна гражданска позиция с основна цел да отстоява интересите и правата на гражданите и да разрешава конкретните им проблеми, като организира национални и местни инициативи в тяхна подкрепа и защита.

Една от най-значимите инициативи Организирана и проведена от Движението е националната подписка „Срещу произвола на монополите“, в която се включиха над 730 хиляди граждани от цялата страна. Беше проведено публично обсъждане на новия модел на ценообразуване на електрическата енергия и се дискутираха механизми за взаимодействие между държавата, енергоразпределителните предприятия и крайните потребители. В резултат от проведеното публично обсъждане беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от Народното събрание на първо четене на 4 април 2014 г., в който са залегнали редица изменения в защита на потребителите на национално и местно ниво.

Бяха организирани и проведени протести и протестни шествия, включително срещу произвола и своеволията на монополите, мобилните оператори и ценовия им терор. Имаше и демонстрации срещу банките и частните съдебни изпълнители.

Проведе се т.нар. референдум „Да изберем и решим заедно проблемите на нашата община“, след което се организираха срещи с народни представители, кметове, областни управители, председатели на общинските съвети и на групите в тях за поставяне на основните и най-важни за разрешаване проблеми на общината, определени на база проведени анкети и срещи с гражданите.

През октомври 2015 г. въпросите, свързани с изборното законодателство от „Референдум ДНЕС“, обединихме с въпросите на Инициативния комитет на „Шоуто на Слави“ за референдум по 6 въпроса, в който „ДНЕС” е основен партньор и организатор по провеждане на подписката. В началото на февруари 2016 г. всички ние- инициативният комитет, гражданите и доброволците събрахме 673 481 подписа, които внесохме на 8 февруари 2016 г. в Народното събрание.

„ДНЕС” пое организацията и координацията на Референдума, както и набирането на наблюдатели – представители за него, защото вярва, че „Съединението прави силата!“.

Благодарение на регионалната си мрежа и дългогодишния си опит в проучването на обществените нагласи в регионален мащаб, Движение „ДНЕС“ реализира и инициативата „Мониторинг на местната власт“ (осъществена съвместно с агенция „ЕСТАТ“).

Поетапно беше изградена мрежа от приемни за гражданите и започна да функционира национален горещ телефон за сигнали за нередности, чрез които юристи-доброволци оказват безплатна правна помощ и консултации. Приемните са лесно достъпни за гражданите, като през последните години хиляди се възползваха от съветите на специалистите.

С особено значение за движението е инициативата „ДНЕС помагаме!“, чрез която доброволци асистират на хора в неравностойно положение при ежедневните им ангажименти, вкл. гласуване, пазаруване, разходки, посещения на административни центрове, културни събития.